Govena podkreśla swoją polskość!

Nasza firma została partnerem akcji społeczno-edukacyjnej „590 powodów dla których warto kupować polskie produkty”. Od początku istnienia staramy się „świecić” przykładem dla innych rodzimych firm i bardzo mocno podkreślamy swoje pochodzenie. Jesteśmy przekonani, że polski produkt będzie równoznacznie rozumiany z najlepszym wyrobem, tylko wtedy, gdy krajowi konsumenci zaczną wspierać rodzime firmy, wybierając ich produkty. Jesteśmy tego najlepszym dowodem, gdyż dzięki rozwojowi na polskim rynku po latach ciężkiej pracy możemy pochwalić się współpracować z globalnymi markami takimi jak IKEA, Brilum, Eltam czy Miele.

Govena solidarnie!

Prowadzimy produkcję w Polsce. Tutaj też rozwijamy zatrudnienie i know-how. Podkreślamy przy tym, jak ważne dla całej gospodarki jest kupowanie nie tylko naszych ale w ogóle polskich produktów. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a także jak w kwestii patriotyzmu zakupowego istotna jest solidarność przedsiębiorców. Z tych względów postanowiliśmy dołączyć się do akcji „590 powodów, dla których warto kupować polskie produkty”.

O akcji „590 powodów”

Inicjatywa prowadzona jest przez Stowarzyszenie PEMI. Nazwa przedsięwzięcia bezpośrednio odwołuje się do kodu kreskowego rozpoczynającego się od 590 w wypadku polskich produktów. U głównych założeń akcji stoją następujące cele:

·         Ocieplenie relacji „obywatel <-> przedsiębiorca”;

·         Edukacja w zakresie pojęcia patriotyzmu ekonomicznego i jego wpływu;

·         Zwiększenie świadomości ekonomicznej polskich konsumentów;

·         Edukacja w zakresie rozpoznawania polskich oraz regionalnych produktów;

·         Zaprezentowanie zalet kupowania polskich produktów również w kontekście zbliżającego się kryzysu ekonomicznego;

·         Zachęcenie do czynnego udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i kupowania polskich produktów;

·         Promocja polskich firm i produktów na krajowym rynku;

·         Wyróżnianie polskich firm na tle międzynarodowej konkurencji.

Cieszymy się, że możemy się podpisać pod tak szczytną ideą i razem z kilkudziesięcioma innymi polskimi firmami, możemy edukować Polaków w zakresie patriotyzmu ekonomicznego.