Govena Lighting Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt:  Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych

 Numer umowy: UDA- POIG.01.04.00-04-020/11-00

 Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
  • Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
  • Regionalna Instytucja Finansująca: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (www.tarr.org.pl)