Fundusz badań i wdrożeń

Home/Fundusz badań i wdrożeń
Fundusz badań i wdrożeń 2018-09-03T13:06:49+00:00

Projekty w trakcie realizacji:

Umowa nr 20/2018 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn.

Opracowanie nowej linii zasilaczy LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy wraz ze specjalnymi obudowami.

MODUŁ 1

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym prosimy o składanie ofert i zapytań dotyczących zapotrzebowania na komponenty na adres zaopatrzenie@govena.com

Lista komponentów do pobrania