Relacje inwestorskie

Home/Relacje inwestorskie
Relacje inwestorskie 2017-09-27T15:25:21+00:00
Nazwa spółki: Govena Lighting Spólka Akcyjna
Adres: ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń
Telefon / Fax: tel.: 56 619 66 00;  fax: 56 619 66 02
e-mail: govena@govena.com
Przedmiot działalności: Produkcja i sprzedaż elementów elektronicznych, w tym elektronicznego sprzętu oświetleniowego
Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 454 000,00 zł
KRS: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 00005982257
REGON: 340 647 474
NIP: 956 226 01 42
Zarząd: Prezes Zarządu – Beata Jurczak
Wiceprezes Zarządu – Mariusz Tomczak
Prokurent: Paweł Kulczyk
Osoba odpowiedzialna za Relacje Inwestorskie: Wojciech Orłowicz
e-mail: w.orlowicz@govena.com
tel. 666 878 891