Akcjonariat 2018-05-23T08:05:41+00:00

Struktura akcjonariatu emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym

Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów Udział
w głosach
Europejski Fundusz Energii S.A. 71 040 000 45,98% 71 040 000 45,98%
Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 12 993 887 8,41% 12 993 887 8,41%
Discovery sp. z o.o 8 500 000 5,50% 8 500 00 5,50%
Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% kapitału zakładowego 62 006 113 40,11% 62 006 113 40,11%
154 540 000 100,00% 154 540 000 100,00%