Akcjonariat 2017-08-23T17:58:43+00:00

Struktura akcjonariatu emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym

Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów Udział
w głosach
Europejski Fundusz Energii S.A. 71 040 000 45,98% 71 040 000 45,98%
Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 50 000 000 32,35% 50 000 000 32,35%
Discovery sp. z o.o 9 001 304 5,82% 9 001 304 5,82%
Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% kapitału zakładowego 24 498 696 15,85% 24 498 696 15,85%
154 540 000 100,00% 154 540 000 100,00%