Zarząd 2017-12-05T13:56:58+00:00

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi wszystkie jej sprawy, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa i Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Lighting S.A. organ ten jest wieloosobowy i składa się od jednego do pięciu członków, których powołuje Rada Nadzorcza na pięcioletnią kadencję, określając jednocześnie ich funkcje w Zarządzie.

Aktualnie Zarząd Govena Lighting S.A. jest dwuosobowy i stanowi go:

Beata Jurczak – Prezes Zarządu
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Ukończyła też Podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, poparte praktyką z zakresie: zarządzania spółkami, przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych, negocjacji w zakresie warunków umów i ugód z dużymi kontrahentami, finansów spółek oraz rozwijania działalności handlowej spółek.
Doświadczenie w zakresie zarządzania zdobywała m.in. Premium Food Restaurants S.A. (Warszawa), Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego – później Protektor S.A.

Mariusz Tomczak – Członek Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydział Marketingu i Zarządzania.
Ukończył także Studia MBA na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Przez wiele lat piastował stanowisko Dyrektora Handlowego w czołowych firmach produkcyjno-handlowych. Od ponad 10 lat właściciel firmy consultingowej świadczącej usługi doradcze i restrukturyzacyjne największym polskim przedsiębiorcom. Doświadczenie w zakresie zarządzania zdobywał m.in. jako Prezes Zarządu Electro Warszawa Promenada Sp. z o. o., w latach 2012-2014 Członek Rady Nadzorczej Internet Works S.A.

Paweł Kulczyk – Prokurent
Absolwent Prawa i Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie w Katedrze Prawa Cywilnego przygotowuje pracę doktorską. Specjalizuje się w prawie spółek kapitałowych, rynku kapitałowym i instrumentach giełdowych, zarządzaniu spółkami kapitałowymi z branży high-tech i nieruchomości. Pełni funkcje zarządcze w spółkach m.in. Villa Park Investment S.A.; EFE S.A.; Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o., Discovery Sp. z o.o., EFE Romania S.A., Rewelia Sp. z o.o. Licencjonowany instruktor Polskiego Związku Szachowego.