EBI bieżące

EBI bieżące 2018-11-07T10:44:43+00:00

2017r.

RB-1_2017 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI .- 29.11.2017r.

RB-2_2017 – Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. -29.11.2017r.

RB-3_2017 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem- 18.12.2017r.

 

2018r.

RB-1_2018- Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

RB-3_2018- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 17 maja 2018r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki.
Załącznik -1- Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 17.05.2018r wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki
Załącznik -2- Projekty Uchwał
Załącznik -3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Załącznik -4- Wzór formularza do wykonywania głosu przez Pełnomocnika
Załącznik -5- Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru
Załącznik -6- Wzór pełnomocnictwa

RB-5_2018 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2018r.
Załącznik – 1- Wykaz uchwał podjętych na NWZA

RB-7_2018 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2018r.
Załącznik-1- OGŁOSZENIE O ZWZA
Załącznik-2- PROJEKTY UCHWAŁ
Załącznik-3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Załącznik-4-WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Załącznik-5- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

RB-8_2018 –  Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2018
Załącznik – 1- WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ

RB-10_2018 – Odwołanie Prezesa Zarządu – 08.10.2018r.

RB-11_2018 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii E – 12.10.2018r.

RB-12_2018 – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą – 12.10.2018r.

RB-13_2018 – Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego