ESPI 2018-11-07T10:39:23+00:00

2017r.

RB_1_2017 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI – 06.09.2017r.

RB_2_2017 – Pozyskanie dofinansowania na rozwój centrum badawczo-rozwojowego – 06.12.2017r.

RB_2_2017-kor – Korekta raportu bieżącego nr 2/2017 Pozyskanie dofinansowania na rozwój centrum  badawczo-rozwojowego – 07.12.2017r.

 

2018r.

RB-1_2018 – Zawarcie umowy na wyłączność w zakresie dystrybucji samochodów elektrycznych – 29.01.2018r.

RB-2_2018 – Zawarcie przedwstępnej umowy na sprzedaż pojazdów elektrycznych. – 05.03.2018r.

RB-3_2018 – Podpisanie umowy na dofinansowanie centrum badawczo-rozwojowego. – 05.04.2018r.

RB_4_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 12.04.2018r.
Załącznik 2018-04-12 zawiadomienie Govena Lighting S.A.

RB_5_2018 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 17 maja 2018r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki – 20.04.2018r.
Załącznik -1- Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 17.05.2018r wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki
Załącznik -2Projekty Uchwał
Załącznik -3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Załącznik -4- Wzór formularza do wykonywania głosu przez Pełnomocnika
Załącznik -5- Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru
Załącznik -6- Wzór pełnomocnictwa

RB_6_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 27.04.2018r.
Załącznik – 2018-04-26- zawiadomienie- Govena-Lighting-S.A.

RB_7_2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów. – 17.05.2018r.

RB_8_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach – 23.05.2018r.
Załącznik2018-05-22 – Zawiadomienie_Govena_Lighting-S.A

RB_9_2018 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2018r.
Załącznik-1OGŁOSZENIE O ZWZA
Załącznik-2PROJEKTY UCHWAŁ
Załącznik-3Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Załącznik-4WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Załącznik-5-WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

RB_10_2018 – Informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie. – 12.06.2018r.

RB_11_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 15.06.2018r.
Załącznik – EFEGovena zawiadomienie

RB_12_2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co
najmniej 5% głosów – 26.06.2018r.

RB_13_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. 6.07.2018r.
Załącznik – 2018-07-06 zawiadomienie Govena-Lighting S.A

RB_14_2018 – Skup akcji własnych.  – 12.07.2018r.

RB_15_2018 – Podpisanie umowy na dofinansowanie nowej linii zasilaczy LED. – 17.07.2018r.
Załącznikskan umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia

RB_16_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 17.07.2018r.
Załącznik – Zawiadomienie zejscie_art_69_EFE Govena 14.07.2018r.

RB_17_2018 – Skup akcji własnych. – 17.07.2018r.

RB-18_2018 Zawarcie aneksu do umowy na wyłączność w zakresie dystrybucji samochodów elektrycznych. – 23.08.2018r.

RB-19_2018 – Skup akcji własnych. – 9.04.2018r.

RB-20_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 12.09.2018r.
Załącznikzawiadomienie o bezpośrednim i pośrednim udziału w ogólnej liczbie głosów

RB-21_2018 – Skup akcji własnych. 12.09.2018r.

RB-22_2018 – Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych. 16.10.2018r.

RB-23_2018 – Otrzymanie korekt zawiadomień o transakcjach osób blisko związanych. – 17.10.2018r.
Załącznik 1 –  transakcja objęcia akcji przez Europejski Fundusz Energii S.A.
Załącznik 2 –  transakcja objęcia akcji przez Starup Polskie Inwestycje sp. z o.o.
Załącznik 3 –  transakcja objęcia akcji przez Villa Park Investment  S.A.
Załącznik 4 –  transakcja objęcia akcji przez VPI Inwestycje sp. z o.o.

RB-24_2018 – Nabycie akcji spółki Villa Park Investment S.A.