Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Home/Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2018-05-30T19:28:08+00:00

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2018 r.

 

Zarząd Spółki Govena Lighting S. A. z siedzibą w Toruniu  („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2018 roku na godz. 9.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej – Notariusza Barbary Gawin przy ul. Szosa Chełmińska 11/3, 87-100 Toruń .

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

OGŁOSZENIE O ZWZA

PROJEKTY UCHWAŁ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA