Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Home/Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017-11-22T12:27:50+00:00

          Informujemy, iż na dzień dzisiejszy organizację, a także tryb przeprowadzania Walnych Zgromadzeń w Spółce regulują odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Zgodnie z §20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, co wobec istnienia projektu przedmiotowego Regulaminu, może nastąpić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W przypadku uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia zostanie on niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej Spółki.