Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet.

Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez GIOŚ jako Wprowadzający sprzęt i podjęliśmy współpracę z Electro-System Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać takie surowce jak miedź, cyna, żelazo, szkło, a nawet złoto i srebro.

Jak bezpiecznie pozbyć się zużytego sprzętu?

1. Zostaw w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości.

2. Odnieś do punktu zbierania. Informację o najbliższych lokalizacjach znajdziecie na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także na stronie www.electro-system.pl

3. Zostaw w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy trafią do odzysku i recyklingu.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Grożą za to wysokie kary pieniężne.

Do prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zachęcamy wspólnie z firmą ELECTRO-SYSTEM S.A.