Govena Lighting Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt: Wdrożenie nowej technologii produkcji zasilaczy ściemnianych do źródła światła typu LED współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

 Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Numer umowy: UDA-POIG.04.03.00-00-B61/12-00

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
  • Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl)

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone są w pliku PDF:

Zapytanie ofertowe

Oferty prosimy składać zgodnie ze wskazanymi wymaganiami.

Oferty prosimy kierować na adres:
Janusz Neukampf
Dyrektor  ds. produkcji
e-mail: j.neukampf@govena.com
tel. +48 56 619 66 06
Fax +48 56 619 66 02