Wyposażenie i procesy

Wyposażenie i procesy

• Altium Designer – nowoczesny system wspomagający projektowanie obwodów PCB, zapewniający kompletne, zunifikowane środowisko dla całego procesu projektowego.

• Nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa