Fundusze unijne

Home/Fundusze unijne
Fundusze unijne 2020-07-23T12:55:08+01:00

Formularze ofertowe dotyczące projektu pt. „Budowa zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting S.A w dziedzinie zwalczania COVID-19”

Załącznik nr 1 (1-2020) Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 (2-2020) Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 (3-2020) Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 (4-2020) Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 (5-2020) Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań dotyczące projektu pt. „Budowa zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting S.A w dziedzinie zwalczania COVID-19”

Załącznik nr 2 (01-2020) Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 (02-2020) Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 (03-2020) Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 (04-2020) Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 (05-2020) Oświadczenie o braku powiązań

Zapytania ofertowe dotyczące projektu pt. „Budowa zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting S.A w dziedzinie zwalczania COVID-19”

Zapytanie of CBR 1
Zapytanie of CBR 2
Zapytanie of CBR 3
Zapytanie of CBR 4
Zapytanie of CBR 5

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi wykonania form wtryskowych

Wynik postępowania

 

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi badawczej w zakresie zaprojektowania nowej linii wzorniczej zasilaczy LED

Wynik postępowania

Projekty w trakcie realizacji:

 

Umowa nr 20/2018 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn.

Opracowanie nowej linii zasilaczy LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy wraz ze specjalnymi obudowami.

MODUŁ 1

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. “Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym prosimy o składanie ofert więcej…

 

Umowa nr WP-II-D.433.1.86.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu

“Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting S.A. w dziedzinie elektroniki oświetleniowej”

nr RPKP.01.02.01-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działania 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badaniach i innowacje

Poddziałania 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

2017-2018 „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki GOVENA LIGHTING S.A.

poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” nr Umowy UDA-POIR.03.01.05-04-0001/17-00.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

Projekty zrealizowane:

2011-2015 „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED”

nr Umowy UDA- POIG.01.04.00-04-020/11-00. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PO Innowacyjna

Gospodarka na lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl)

 

Projekt POIG.01.04.00-04-020/11-00

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych

Numer umowy: UDA- POIG.01.04.00-04-020/11-00

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
  • Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
  • Regionalna Instytucja Finansująca: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (www.tarr.org.pl