Akcjonariat 2019-03-15T11:08:28+01:00

Struktura akcjonariatu emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym

Nazwa Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów Udział
w głosach
Data zmiany
Europejski Fundusz Energii SA 33 040 000 16,07% 33 040 000 16,79% 20.02.2019
Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. 24 500 000 11,92% 24 500 000 12,45% 10.01.2019
Energoland sp. z o.o. 20 200 000 9,83% 20 200 000 10,26% 10.01.2019
Govena Lighting SA 8 700 000 4,23% 8 70 0000 4,42% 27.11.2018
Pozostali akcjonariusze posiadający
poniżej 5% kapitału zakładowego
119 100 000 57,95% 119 100 000 60,50%
205 540 000 100,00%