Akcjonariat 2020-07-06T14:11:07+01:00

Struktura akcjonariatu emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym

Nazwa Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów Udział
w głosach
Data zmiany
Europejski Fundusz Energii S.A. 52 000 000 20,84% 52 000 000 21,59% 19.06.2019
Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o. 28 500 000 11,42% 24 500 000 11,83% 19.06.2019
Energoland Sp. z o.o. 21 240 000 8,51% 21 240 000 8,82% 10.01.2019
Govena Lighting S.A. 8 700 000 3,49% 8 700 0000 3,61% 27.11.2018
Pozostali akcjonariusze posiadający
poniżej 5% kapitału zakładowego
139 100 000 55,74% 139 100 000 57,78%
249 540 000 100,00%