Zarząd 2020-07-06T14:42:32+01:00

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi wszystkie jej sprawy, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa i Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Govena Lighting S.A. organ ten jest wieloosobowy i składa się od jednego do pięciu członków, których powołuje Rada Nadzorcza na pięcioletnią kadencję, określając jednocześnie ich funkcje w Zarządzie.

Aktualnie Zarząd Govena Lighting S.A. jest jednoosobowy i stanowi go:

Marcin Szymański – Prezes Zarządu
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami w tym zarządzanie na stanowisku kierowniczym w L&P sp. z o.o. w zakresie prowadzenia działalności hotelarskiej i zarządzania zasobami ludzkimi, inwestycyjnej oraz w zakresie działalności na rynku nieruchomości w okresie od 2006r. do dnia dzisiejszego.

-1997r. ukończenie studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

-aplikacja radcowska i zdany egzamin w 2006r. -uzyskanie tytułu radcy prawnego.

-2014r. ukończone podyplomowe studia w zakresie biznes controlingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prezes Zarządu L&P sp. z o.o od 2006r. -obecnie pełni funkcję
Prezes Zarządu LP Inwestycje sp. z o.o.od 2017r.-obecnie pełni funkcję
Prezes Zarządu Energoland sp. z o.o.od 2014r. -obecnie pełni funkcję
Prezes Zarządu Internet Works sp. z o.o.od 2014r.–obecnie pełni funkcję

Paweł Kulczyk – Prokurent
Absolwent Prawa i Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie w Katedrze Prawa Cywilnego przygotowuje pracę doktorską. Specjalizuje się w prawie spółek kapitałowych, rynku kapitałowym i instrumentach giełdowych, zarządzaniu spółkami kapitałowymi z branży high-tech i nieruchomości. Pełni funkcje zarządcze w spółkach m.in. Villa Park Investment S.A.; EFE S.A.; Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o., Discovery Sp. z o.o., EFE Romania S.A., Rewelia Sp. z o.o. Licencjonowany instruktor Polskiego Związku Szachowego.