Dywidenda 2020-07-31T14:46:33+01:00

Informacja o ewentualnej wypłacie dywidendy zostanie przekazana po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.