Dywidenda 2017-09-07T07:53:35+01:00

Informacja o ewentualnej wypłacie dywidendy zostanie przekazana po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.