EBI bieżące

EBI bieżące 2020-07-15T07:41:43+01:00

2020r.

RB-1_2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku – 07.01.2020r.

RB-3_2020 – Rezygnacja osoby zarządzającej oraz powołanie osoby zarządzającej – 31.03.2020r.
Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy P. Marcin Szymański.

RB-6_2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020r. wraz z projektami uchwał. – 03.06.2020r.
Załącznik nr 1 – Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał.
Załącznik nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Załącznik nr 4 – Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.
Załącznik nr 5 – Wzór pełnomocnictwa.

RB-7_2020  Wykaz uchwał podjętych na WZA 30.06.2020r.

2019r.

RB-1_2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku – 07.01.2019r.

RB-2_2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS oraz zmian statutu Spółki – 11.01.2019r.

RB-6_2019 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F – 26.03.2019r.

RB-7_2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści Statutu Spółki. – 10.05.2019r.
Załącznik – 1 – Statut Govena Lighting S.A. maj 2019r.

EBI-9-RB – Zmiana terminu publikacji raportu za 2018r. – 28.05.2019r.

EBI-11_2019- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27 czerwca 2019r. – 31.05.2019r.
Załącznik-1- OGŁOSZENIE O ZWZA
Załącznik-2- PROJEKTY UCHWAŁ
Załącznik-3- INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZENIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
Załącznik-4- WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Załącznik-5- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

EBI-14_2019- Wykaz Uchwał podjętych na WZA w dniu 27.06.2019r. – 27.06.2019r.
Załącznik – 1- Wykaz Uchwał WZA – 27.06.2019r.

2018r.

RB-1_2018- Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

RB-3_2018- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 17 maja 2018r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki.
Załącznik -1- Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 17.05.2018r wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki
Załącznik -2- Projekty Uchwał
Załącznik -3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Załącznik -4- Wzór formularza do wykonywania głosu przez Pełnomocnika
Załącznik -5- Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru
Załącznik -6- Wzór pełnomocnictwa

RB-5_2018 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2018r.
Załącznik – 1- Wykaz uchwał podjętych na NWZA

RB-7_2018 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2018r.
Załącznik-1- OGŁOSZENIE O ZWZA
Załącznik-2- PROJEKTY UCHWAŁ
Załącznik-3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Załącznik-4-WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Załącznik-5- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

RB-8_2018 –  Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2018
Załącznik – 1- WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ

RB-10_2018 Odwołanie Prezesa Zarządu – 08.10.2018r.

RB-11_2018 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii E – 12.10.2018r.

RB-12_2018 – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą – 12.10.2018r.

RB-13_2018 – Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

2017r.

RB-1_2017 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI .- 29.11.2017r.

RB-2_2017 – Zakres stosowanych zasad “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. -29.11.2017r.

RB-3_2017 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem- 18.12.2017r.