EBI okresowe

EBI okresowe 2020-08-13T12:27:29+01:00

2020r.

EBI-RO-2_2020 – Raport okresowy za IV kwartał 2019 Govena Lighting S.A._– 12.02.2020r.

EBI-RO-4_2020 – Raport okresowy za I kwartał 2020 Govena Lighting S.A. – 12.05.2020r._

EBI-RO-5_2020 – Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019r. – 27.05.2020r.
Załącznik nr 1 – Raport jednostkowy Govena za 2019 r.
Załącznik nr 2 – Raport roczny skonsolidowany Govena za rok 2019 r.
Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Zarządu 2019r. Govena Lighting S.A. (3) (1)
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Zarządu 2019r. grupa kapitałowa Govena Lighting S.A.
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Govena Lighting S.A. za 2019r_jednostkowe
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finans. Govena Lighting S.A. 2019r.-sig

EBI-RO-8_2020 – Raport okresowy za II kwartał 2020r. Govena Lighting S.A. – 12.08.2020r.

2019r.

EBI-RO-3_2019 –Raport okresowy za IV kwartał 2018 Govena Lighting S.A– 14.02.209r.

EBI-RO-4_2019Raport okresowy za IV kwartał 2018 Govena Lighting S.A. – po korekcie – 21.02.2019r.

RB-5_2019-RO- Raport okresowy za IV Kr.kwartał 2018 Govena Lighting S.A. – po korekcie – 15.03.2019r. 
Załącznik nr 1 – wykaz korekt i różnic w stosunku do poprzedniego raportu

EBI-RO-8_2019 – Raport okresowy za I kwartał 2019 Govena Lighting SA – 14.05.2019r.

EBI-RO-10_2019 – Raport roczny za 2018r. – 30.05.2019r.
Załącznik – 1 – Roczne sprawozdanie finansowe za 2018rok. Govena Lighting S.A. raport roczny
Załącznik – 2 – Sprawozdanie Zarządu Govena Lighting S.A. za 2018r.
Załącznik – 3 – SPRAWOZDANIE Z BADANIA – 2018
Załącznik – 4 – Oswiadczenie 1 Govena
Załącznik – 5 – Oswiadczenie 2 Govena

EBI-RO-15_2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 Govena Lighting SA_ jednostkowy i skonsolidowany – 14.08.2019r

EBI-RO-16_2019 –Raport okresowy za III kwartał 2019 Govena LightingSA_– 14.11.2019r.

2018r.

EBI-RO-2_2018Raport okresowy za IV kwartał 2017 Govena Ligthting S.A. – 14.02.2018r. 

EBI-RO-4_2018Raport okresowy za I kwartał 2018 Govena Lighting S.A. – 15.05.2018r.

EBI-RO-6_2018 – Raport roczny za rok 2017 Govena Lighting S.A. – 30.05.2018r.

EBI-RO-9_2018 – Raport okresowy za II kwartał 2018 Govena Lighting S.A. – 14.08.2018r.