ESPI 2020-06-30T14:21:09+01:00

2020r.

RB-3_2020 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał – 03.06.2020r.

RB-4_2020 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów – 30.06.2020r.

2019r.

RB-1_2019 – Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 16.01.2019r.
Załącznik – 1 – Zawiadomienie EFE
Załącznik – 2- Zawiadomienie Energoland
Załącznik – 3 –Zawiadomienie Startup
Załącznik – 4 – Zawiadomienie Govena

RB-2_2019 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach – 21.02.2019r.
Załącznik – Zawiadomienie EFE

RB-3_2019 – Dostawa pierwszego samochodu elektrycznego – 12.03.2019r.

RB-4_2019 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach – 22.03.2019
Załącznik – Zawiadomienie EFE S.A.

RB-5_2019 – Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach od osoby powiązanej – 27.03.2019r.
Załącznik – Informacja o transakcji EFE

RB-6_2019 – Uchylenie się od zawarcia Umowy Przyrzeczonej – 29.03.2019r.

RB-7_2019 – Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta  – 15.04.2019r.
Załącznik – 1 – Zawiadomienie EFE 13.05.2019r.
Załącznik – 2- Startup sp. z o.o (2019-05-13)
Załącznik – 3 –Energoland sp z o.o (2019-5-13

RB-8_2019Informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie

RB-9_2019 – Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach – 13.05.2019r.
Załącznik – 1 – Energoland sp z o.o (2019-5-13)
Załącznik – 2 – Startup sp. z o.o (2019-05-13)
Załącznik – 3 – EFE 13.05.2019r.

RB-10_2019 – Podpisanie umowy na dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. – 23.05.2019r.

RB-11_2019 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27 czerwca 2019r. – 31.06.2019r.
Załącznik – 1 – OGŁOSZENIE O ZWZA
Załącznik – 2 – PROJEKTY UCHWAŁ
Załącznik – 3 – INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZENIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
Załącznik – 4 – WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Załącznik – 5 – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

RB-12_2019 – Zawiadomienie o zmianie fotychczas posiadanego udziału w głosach – 24.06.2019r.
Załącznik – 1 – Zawiadomienie Energoland sp. z o.o.  (22.06.2019r. )
Załącznik – 2 – Zawiadomienie EFE – (21.06.2019r.)

RB-13_2019 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów – 28.06.2019r.

RB-14_2019 – Odstąpienie od umowy na dofinansowanie centrum badawczo-rozwojowego – 01.07.2019r.

RB-15_2019 – Spełnienie kryteriów wyboru projektu do dofinansowania – 24.09.2019r.

2018r.

RB-1_2018 – Zawarcie umowy na wyłączność w zakresie dystrybucji samochodów elektrycznych – 29.01.2018r.

RB-2_2018 – Zawarcie przedwstępnej umowy na sprzedaż pojazdów elektrycznych. – 05.03.2018r.

RB-3_2018 – Podpisanie umowy na dofinansowanie centrum badawczo-rozwojowego. – 05.04.2018r.

RB_4_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 12.04.2018r.
Załącznik – 2018-04-12 zawiadomienie Govena Lighting S.A.

RB_5_2018 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 17 maja 2018r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki – 20.04.2018r.
Załącznik -1- Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 17.05.2018r wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki
Załącznik -2- Projekty Uchwał
Załącznik -3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Załącznik -4- Wzór formularza do wykonywania głosu przez Pełnomocnika
Załącznik -5- Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru
Załącznik -6- Wzór pełnomocnictwa

RB_6_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 27.04.2018r.
Załącznik – 2018-04-26- zawiadomienie- Govena-Lighting-S.A.

RB_7_2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów. – 17.05.2018r.

RB_8_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach – 23.05.2018r.
Załącznik – 2018-05-22 – Zawiadomienie_Govena_Lighting-S.A

RB_9_2018 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2018r.
Załącznik-1- OGŁOSZENIE O ZWZA
Załącznik-2-PROJEKTY UCHWAŁ
Załącznik-3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Załącznik-4- WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Załącznik-5-WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

RB_10_2018 – Informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie. – 12.06.2018r.

RB_11_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 15.06.2018r.
Załącznik – EFE – Govena zawiadomienie

RB_12_2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co
najmniej 5% głosów – 26.06.2018r.

RB_13_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. 6.07.2018r.
Załącznik – 2018-07-06 zawiadomienie Govena-Lighting S.A

RB_14_2018 – Skup akcji własnych.  – 12.07.2018r.

RB_15_2018 – Podpisanie umowy na dofinansowanie nowej linii zasilaczy LED. – 17.07.2018r.
Załącznik – skan umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia

RB_16_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 17.07.2018r.
Załącznik – Zawiadomienie zejscie_art_69_EFE Govena 14.07.2018r.

RB_17_2018 – Skup akcji własnych. – 17.07.2018r.

RB-18_2018 Zawarcie aneksu do umowy na wyłączność w zakresie dystrybucji samochodów elektrycznych. – 23.08.2018r.

RB-19_2018 – Skup akcji własnych. – 9.04.2018r.

RB-20_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. – 12.09.2018r.
Załącznik – Zawiadomienie o bezpośrednim i pośrednim udziału w ogólnej liczbie głosów

RB-21_2018 – Skup akcji własnych. 12.09.2018r.

RB-22_2018 – Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych. 16.10.2018r.

RB-23_2018 – Otrzymanie korekt zawiadomień o transakcjach osób blisko związanych. – 17.10.2018r.
Załącznik 1 –  transakcja objęcia akcji przez Europejski Fundusz Energii S.A.
Załącznik 2 –  transakcja objęcia akcji przez Starup Polskie Inwestycje sp. z o.o.
Załącznik 3 –  transakcja objęcia akcji przez Villa Park Investment  S.A.
Załącznik 4 –  transakcja objęcia akcji przez VPI Inwestycje sp. z o.o.

RB-24_2018 – Nabycie akcji spółki Villa Park Investment S.A.

RB-25_2018  – Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach – 27.11.2018r.
Załącznik 1 –  zawiadomienie Discovery sp. z o.o.
Załącznik 2 – zawiadomienie EFE S.A.

RB-26_2018 – Skup akcji własnych – 27.11.2018r.

RB-27_2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach Govena Lighting S.A. – 28.11.2018r.
Załącznik – Zawiadomienie Govena Lighting S.A.

2017r.

RB_1_2017 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI – 06.09.2017r.

RB_2_2017 – Pozyskanie dofinansowania na rozwój centrum badawczo-rozwojowego – 06.12.2017r.

RB_2_2017-kor – Korekta raportu bieżącego nr 2/2017 Pozyskanie dofinansowania na rozwój centrum  badawczo-rozwojowego – 07.12.2017r.